Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vi er en del af

For os er det vigtigt at være en del af noget, som er større end os selv. Vi har brug for at stå sammen med andre, og vi har brug for at lære af andre – og når vi gør det, for vi lov at opleve noget større sammen.

I Frederikshavn Kirkecenter kan vi godt lide at engagere os, i værdifulde relationer og netværk, hvor vi også gerne bidrager med det vi kan. Nedenfor får du et kort overblik over, hvordan vi er relaterede til både danske og internationale relationer

MOSAIK

Mosaik er det trossamfund, som vi foreningsmæssigt hører under i Danmark. Det er en sammenslutning af danske pentakostale og evangelikale frikirker – tidligere kendt som pinsekirken. I netværket danner vi relation til andre kirker i landet, samarbejder om forskellige aktiviteter som SommerCamp med mere end 5.000+ deltagere. Desuden er vi som ledere i MOSAIK jævnligt til ledertræning og vores præster og ledere har comittet sig til mentorskaber og eksterne rådgivere.

Læs mere om MOSAIK her

FRIKIRKENET

Frikirkenet er en bred sammenslutning af danske frikirker på tværs af forskellige kirkesamfund. Sammen kan vi gøre en større forskel for at sætte tro, kristendom og etik på samfundsdebatten også på et politisk niveau. Der er årlige samlinger som vi deltager på, og relaterer til lederfællesskabet i netværket.

Læs mere om Frikirkenet her

SALT & LIGHT

Salt & Light er mere en stor familie af kirker – altså mere et relationelt fællesskab på tværs af kirkeretninger, end det er et formelt netværk. På lederplan deltager vores lederteams i kirken i ledertræning, relationsdage, og der er på forskelligemåder construction teams som kan tiltræde og hjælpe kirker i forskellige situationer. Der arrangeres årligt såkaldte relationsdage, hvor ledere fra forskellige kirker kommer sammen og søger Gud, for inspirerende undervisning og bliver betjent.

Læs mere om Salt & Light her

FAITH EVANGELISTIC MINISTRY

Faith Evangelistic Ministry i Kenya rummer både kirke, missionsarbejde og afholder årligt konferencer i både Kenya, USA, UK. I Frederikshavn Kirkecenter har vi de sidste 25 år været tilknyttet denne tjeneste og i særdeleshed stifter og leder af organisationen, Teresia Wairimu, som også har været i kirken flere gange. Der er et tæt relationelt bånd mellem kirken FEM Family Church og Frederikshavn Kirkecenter.

Teresia Wairimu har en stærk profetisk tjeneste, rådgiver præsidenter og topledere i hele verden. Hun har som åndelig datter til Evangelisten Reinhard Bonke, et simpelt budskab om Jesus Kristus, som ikke blot frelser, men kan transformere og forvandle mennesker i alle samfundslag. Flere fra kirken har deltaget på FEM konferencer rundt omkring i verden.

Læs mere om FEM her

Kirke for alle nationer og generationer

Adresse

Frederikshavn Kirkecenter
Barfredsvej 26, 9900 Fr.Havn Nordjylland, Danmark

Kontakt os

info@fkcenter.dk

+45 25 35 68 78

FKC Medie © 2024. All Rights Reserved.