Ældste

Kirkens Lederskab har det øverste ansvar for menighedens retning og visioner.

I Bibelen læser vi, hvordan Paulus og de andre Apostle indsatte lederskab i alle de nyopstartede kirker. Disse ledere bliver også kaldt ældste, ikke på grund af alder, men grundet deres funktion.
Ledelsen i Frederikshavn Kirkcenter består af seks personer og i spidsen for gruppen står kirkens ledende præst. Teamet deltager jævnligt i ledelsestræning og får eksternrådgivning for at sikre bedste fremdrift for kirken. (2. Tim.)
Diakoner

Kirken har mellemledere, som er involveret i ledelse af forskellige arbejdsgrene og hovedområder.

I Bibelen læser vi om vigtigheden af teamwork og samarbejde mellem ledere. Hvis kun få mennesker skal sørge for alle opgaver, bliver der ikke tid til fordybelse. Derfor indsatte man allerede i den første kirke diakoner, som alle havde ledelsesmæssigt ansvar, praktisk og åndeligt.
I Frederikshavn Kirkecenter tror vi på styrken i forskellighed og værdsætter dette i vores arbejdsgrene. Vi har samme vision og samme retning men bidrager alle med noget unikt. Med en ledelsesstruktur fundamenteret på de bibelske principper tror vi på vækst og et sundt kirkeliv.