Vision

I Frederikshavn Kirkecenter har vi en drøm.

Vi ønsker at vores by og omegn bliver et endnu bedre sted at være – og vi vil gøre vores del.

Vi tror at kirkens indflydelse i samfundet skal øges ved at gøre godt, så mennesker oplever Guds kærlighed og ser værdien i det fundament som vores samfund bygger på, nemlig kristendommen. Vi arbejder for at Guds Rige bliver synligt så mennesker oplever velsignelsen i at kende Gud. Lige nu – lige her i Nordjylland.

Vi har fem overordnede fokusområder i vores VISION, som vi arbejder for

 • 1. At kirken skal være

  Som et drivhus, hvor mennesker møder Guds kærlighed, frelse, befrielse, helbredelse og genoprettelse.

 • 2. At kirken skal være

  Et sted, hvor forkyndelse, undervisning og betjening vil føre Guds folk ind i alt det, Gud har for dem.

 • 3. At kirken skal være

  En base for evangelisering, mission & menighedsplantning.

 • 4. At kirken skal være

  Et sted, hvor bøn & tilbedelse forløser Guds nærvær.

 • 5. At kirken skal være

  et sted for alle nationer og generationer…

Herunder ser du overskrifterne for, hvilke tiltag vi arbejder på.

Vi kalder det for vores #VISON2019

Der er i øjeblikket 5 aktive familiegrupper i kirken. Vi ønsker at se flere nye koble sig ind i fællesskabet, og opleve nye venskaber og relationer vokse og efter behov udvide antallet af grupperne yderligere.

Vi starter fra 1. januar 2019 med nye gudstjenestetider. Det betyder at vi afholder gudstjeneste første og sidste søndag i md kl. 11:00 – ca. 12:30. Alle øvrige søndage midt på måneden afholdes kl. 16:00 – ca. 17:30.

Vi har vision om at genoplive vores tidligere legestue, “De Små Hjerter”, som skal være et mødested for hjemmegående forældre og børn, samt evt. mindre private institutioner, der ønsker et fast ugentlig aktivitet med småbørn.

Vi vil i 2019 afholde én eller flere café aftener i Café Kahawa. Der lægges op til tema aftener inden for emner, der berører tro, henvendt til det bredde publikum i byen.

Vi vil afholde én eller flere retræte weekender for kvinder på Hjertholm (en gård med mulighed for overnatning). Weekendernes omdrejningspunkt bliver bøn, lovsang og fordybelse i Bibelen – at søge tættere på Gud og udvikle sin tro og relation til Jesus.

Vi vil afholde endnu et arrangement for kvinder i Frederikshavn og omegn. Arrangementet er skabt med formålet at forkæle kvinder og gøre noget godt for andre. Alle er velkomne til denne dag som summer af hygge og god atmosfærre.

Vi vil i år gøre en ekstra indsats for at hele menigheden bakker op om Sommercamp 19′ i Mariager. Vi tilrettelægger fællestelt og mulig tilmelding til en Frederikshavner-Gade hele ugen, hvor der er masser af spændende aktiviteter for alle aldre. Vi ser frem til en sommerferie-uge med mening.

Vi vil forbedre vores synlige profil udadtil i byen. Dette indebærer bl.a. synlig skiltning på bygningen ud til vejene, hvor mange fodgængere og forbikørende færdes dagligt.

VI vil forbedre vores genbrugsbutik som allerede nu – og gennem mange år – har gjort et kæmpe arbejde. Vi ønsker specielt at styrke med oprustning af flere frivillige hjælpere og rykker genbrugsbutikken endnu tættere til resten af kirkens aktiviteter. Genbrugsbutikken bliver vores kontinuerlige og primære arbejde ud fra kirken, hvor vores mål er at gøre en større forskel for byen, gennem kirken.