Afrikatur - Kenya & Tanzania

Afrikatur - Kenya & Tanzania

International konference med Salt & Ligth
I dag lander Pastor Jens & Berit i Nairobi, Kenya. Her skal de deltage på International Lederkonference (ILC). Dette er en konference, som afholdes hvert andet år for præster og ledere fra kirker rundt om i hele verden. De er alle, ligesom Frederikshavn Kirkecenter, tilknyttet Salt & Light International. Der undervises i lederskab og forskellige relevante emner, der deles erfaringer og udvides netværk. Flere andre fra Danmark og andre kirker i Skandinavien er også repræsenteret.

Besøger FEM i Nairobi & Missionsstationen på Sanjaranda i Tanzania
Efter en lille uge med Salt & Light vennerne, besøger Jens & Berit, Evangelist Teresia Wairimu, som også holder til i Nairobi, hvor de er med på gudstjenesten i kirken. Derefter går turen videre til Tanzania, på missionsstationen Sanjaranda, hvorfra det store landbrugsproject Mission Joseph køres fra. Her bor de hos gode venner og samarbejdspartnere, nemlig missionærparret Verner & Magaret Madsen.

Vi håber at kunne bringe lidt billeder under vejs.

Berit er hjemme om ca. 14 dage, og Jens er afsted i 3 uger.
Vær gerne med til at bede for dem mens de er væk.