Påskebudskaber Online

Påskebudskaber Online
Lang Fredag:

Lang fredag er smertens dag. Jesus sagde forud til sine disciple: “…min sjæl er fortvivlet…”. Men trods dette, valgte han at gå den hårde vej for din skyld. Senere kunne Jesus derfor sige; “…det er fuldbragt…”!

Trods smerten, fortvivlelsen og presset, lod han ikke sit eget ønske overvinde Guds plan for dit liv.”, nemlig frihed og fred.

Fordi Guds plan blev fuldbragt, har du i dag adgang til Gud. Din synd er slettet, dine fejltrin vasket væk. Du har ingen grund til skam og mindreværd i dit liv – for du er elsket af din skaber. ❤???

Du kan opleve hans frelse, fornyelse og forvandling. Du kan modtage den åndelige velsignelse som følger med et liv som kristen. Du får en plads i en ny familie – Guds store familie – Kirken!

I dag er en god dag, hvorpå du kan takke Jesus for hans offer og lydighed.

Påske Lørdag:

Når alt ser sort ud og alt virker til at være slut, er der dog et håb. Når det du regnede med mislykkes og det du kæmper for ser ud til at være en fiasko, så er der dog et håb. 

Da Jesus lå i graven, var der ikke mange disciple og troende der forstod, at det som Gud har sagt kunne lade sig gøre. Dét så ud til, at døden havde besejret Jesus, som havde hævdet at være livet selv, lyset, sandheden – ja endda Guds egen søn. Men ligesom du kender fortsættelsen på Jesus historie, så husk også i dit eget liv, at der er mere end det nuværende! Jesus blev ikke i graven!

Gud gav ikke slip i Jesus og han giver heller ej giver slip på dig. De løfter, som er givet dig, vil han holde! Den kraft som rejste Jesus op fra graven, har du som troende tilgang til. Helligånden er i dig, hvis du har taget imod Jesus i dit liv.

Når Gud har sagt A – siger han også B!
Din opgave er ikke at løse hele situationen, men at holde ud i tro og tillid til, at det du ikke ser nu, kan ske ved Guds indgriben.

Det som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Bed i dag Gud om udholdenhed og tålmodighed. Bed en troens bøn, og anerkend Hans magt til at gøre det umulige.

I HEB. 13,1 står følgende:
“Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det der ikke ses…”

På Sabatten efter Jesu død, var der ikke meget der så ud til at gå i den rigtige retning. Læs bare, hvordan omstændighederne blev forværret og modstanden vokset.

Men tak Gud, at han overvinder alt! Døden kunne ikke holde ham tilbage, og heller ej Mennesker!

Mattæusevangeliet‬ ‭27:62-66‬:
“Den følgende dag var det sabbat. Ypperstepræsterne og farisæerne gik til Pilatus og sagde: „Herre, vi er kommet i tanke om, at den bedrager engang sagde: ‚På den tredje dag vil jeg genopstå.’

Vi beder dig derfor give ordre til, at graven forsegles indtil den tredje dag, for at hans disciple ikke skal stjæle hans lig og udsprede det rygte, at han er kommet til live igen. Det ville være et endnu større bedrag end det første.” Pilatus svarede: „Her har I vagtmandskab. Gå hen og bevogt graven, så godt I kan.” Så gik de hen og forseglede stenen og lod vagtmandskabet bevogte graven.”
‭‭

Ingen kan holde stand i mod frelseren!


Påskemorgen:

Jesus er opstanden. Rejst fra graven. Døden er overvundet af ham, som er livet selv. Halleluja!

Jesu første ord, da han møder disciplene Påskemorgen på. 3. dagen var:
“Fred være med jer”! 

Byd Frelseren velkommen i dit liv.
Han ændrer din frygt til fred.
Han kan læge din fortid og give dig en fremtid med håb. Han forsoner dig med Gud og frigør dig fra fangenskab! Han fremmer lægedom og helse og fornyer dit sind. Han forandre dit liv til det bedere og er Forevigt trofast.

Jesus Kristus, kom for at give sig selv til dig.

Freden er nær, i en utryg verden. Lyset skinner i en mørk verden.

Er du klar over, at Han dukker op, belejligt eller ubelejligt? Ved du at han opsøger dig, når du mindst venter det? Er du bevidst om, at han ønsker fællessskab med dig?

Læs bare, hvordan Jesus selv opsøgte disciple efter opstandelsen, og kom dem i møde med fred – PEACE ✌?

Lukasevangeliet‬ ‭24:36‬

“Mens de snakkede om, hvad der var sket, stod Jesus pludselig midt iblandt dem og sagde: „Fred være med jer!”

 

Glædelig Påske fra

Frederiskhavn Kirkecenter

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.